Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Piotr, Magorzata

Znaczenie snu: Sztuczne zêby, sen o stucznych zêbach.

znak, ¿e musisz co¶ zmieniæ swoim ¿yciu