Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Tañczyæ, sen o tañczeniu.

taneczna sala - szkodzisz sobie
taniec z atrakcyjn± partnerk± - zazdro¶æ
tañczyæ w piêknej sali - zachowasz siê lekkomy¶lnie
tañczyæ w pustej sali - rado¶æ
tañczyæ w¶ród nieznajomych - smutek
uczyæ siê tañca - zakochasz siê
upa¶æ w tañcu - pow¶ci±gaj zmys³owo¶æ