Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Lubomir, Benedykt, Mikoaj

Znaczenie snu: T³um, sen o t³umie.

widzieæ we ¶nie - wielka wygrana
byæ w nim - k³ótnie, przeszkód