Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Uciekaæ, sen o ucieczce.

unikniesz niebezpieczeñstwa

zobacz tak¿e znaczenia: ucieczka