Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Uciekanie, sen o uciekaniu.

unikniesz niebezpieczeñstwa

zobacz tak¿e znaczenia: ucieczka, uciekaæ przed kotem, uciekaæ z wiêzienia