Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Ukochany, sen o ukochanym.

widzieæ - zapowied¼ niezbyt udanego ma³¿eñstwa
chory lub chora - smutek i zmartwienia w rodzinie
martwy lub martwa - d³ugi okres niepowodzeñ w przedsiêwziêciach