Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wabiæ kogo¶ do siebie, sen o wabieniu kogo¶.

podstêp, zdrada, podejrzane mi³ostki