Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dziś obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wafle (ciastka), sen o waflach.

z przyjació³mi spêdzisz nieprzyjemne chwile, które na d³ugo pozostan¹ w twej pamiêci