Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wal±cy siê dom, sen o wal±cym siê domie.

wró¿y ciê¿k± chorobê

zobacz tak¿e znaczenia: dom, mieszkanie