Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wal±cy siê sufit, sen o wal±cym sie suficie.

szukaj os³ony, bo niebezpieczeñstwo kr±¿y wokó³ ciebie