Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Walca, sen o walca.

tañczyæ - przypadkowy przyjaciel
widzieæ tañcz±cych - mi³o¶æ bez wzajemno¶ci
graæ - du¿o zadowolenia
s³yszeæ - korzystaj z m³odo¶ci