Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Waliza, sen o walizie.

nape³niona - zaleca siê oszczêdno¶æ
pró¿na - pieni±dze