Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Elżbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Welon, sen o welonie.

za¿ywaæ szacunku

kto¶ w welonie - wystrzegaj siê ³atwowierno¶ci
zakrywasz siê - chcesz ukryæ swe zamiary
¶lubny - spe³nione nadzieje