Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Maria, Marcelina, Marzena

Znaczenie snu: Wichura, sen o wichurze.

zaskoczy Ciê - powa¿ne straty lub k³opoty w interesach; zaskoczy innych - szczê¶cie lub rado¶æ w ma³¿eñstwie; dla m³odych - rych³y o¿enek

zobacz takÂże znaczenia: wiatr, huragan