Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Iwona, Micha, Dezyriusz

Znaczenie snu: Widzieæ rany, sen o ranach.

wierno¶æ