Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Widzieæ rany, sen o ranach.

wierno¶æ