Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliana, ukasza, Bogumia

Znaczenie snu: Wk³adaæ buty, sen o wk³adaniu butów.

wolisz byæ poza domem

zobacz tak¿e znaczenia: buty