Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: W³amanie, sen o w³amaniu.

mieæ niedobre zamiary wobec kogo¶

byæ ofiar± w³amania - pozbyæ siê niewygodnych ludzi

zobacz tak¿e znaczenia: z³odziej, w³amywacz