Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: W³osy na piersi, sen o w³osach na piersi.

szczê¶cie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy