Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Luiza, Patrycja, Ludwik

Znaczenie snu: Wnêtrzno¶ci zwierz±t, sen o wnêtrzno¶ciach.

zwyciêstwo nad wrogami lub sukces lub zaszczyty

zobacz tak¿e: wnetrzno¶ci