Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Iwony, Sabiny, Wincentego

Znaczenie snu: Wózek dzieciêcy, sen o wózku dzieciêcym.

szczê¶liwe ma³¿eñstwo

zobacz tak¿e znaczenia: dziecko