Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Wybite zêby, sen o wybitych zêbach.

nieszczê¶liwy wypadek

zobacz tak¿e znaczenia: zêby