Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Leon, Ludmia, Eustachy

Znaczenie snu: Wybite zêby, sen o wybitych zêbach.

nieszczê¶liwy wypadek

zobacz tak¿e znaczenia: zêby