Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Wymiotowaæ, sen o wymiotowaniu.

stracisz maj±tek w ci±gu zaledwie roku