Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Wypadaj±ce zêby, sen o wypadaj±cych zêbach.

nieszczê¶cie, ¶mieræ w rodzinie