Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Zabójstwo, sen o zabójstwie.

wa¿na decyzja

pope³niæ zabójstwo - utracisz co¶ cennego

zobacz tak¿e znaczenia: zabiæ kogo¶