Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Zakonnice, sen o zakonnicach.

czarne, ponure i budz±ce grozê - mog± byæ zapowiedzi± niemi³ych wydarzeñ, nieszczê¶æ lub choroby

zobacz takÂże znaczenia: zakonnica