Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Zaspy ¶nie¿ne, sen o zaspach ¶nie¿nych.

zasmucenia

zobacz tak¿e znaczenia: ¶nieg