Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliusz, Magdalena, Jan

Znaczenie snu: Zbieraæ grzyby, sen o zbieraniu grzybów.

powiêkszenie maj±tku

zobacz tak¿e znaczenia: grzyby, truj±ce grzyby, zyby