Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Agnieszka, Inez, Jarosław

Znaczenie snu: Zegarek, sen o zegarku.

kieszonkowy zegarek dostaæ od kogo¶ w podarunku - bêdziesz traci³ czas na pró¿no
podarowaæ komu¶ - spó¼niæ siê na schadzkê