Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Felicja, Teofil, Zyta

Znaczenie snu: Zgubiæ, sen o zgubieniu.

oznacza stratê lub brak kontroli nad w³asnym ¿yciem

pieni±dze - zysk finansowy i niespodziewany przyp³yw gotówki
dokumenty - brak akceptacji w³asnej to¿samo¶ci

zobacz tak¿e znaczenia: zgubiæ pieni±dze, zgubiæ skarb, zgubiæ parasol