Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: ucja, Otylia, Eugeniusz

Znaczenie snu: Zgubiæ podeszwê, sen o zgubieniu podeszwy.

przykre po³o¿enie

zobacz tak¿e znaczenia: buty