Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Zgubiæ podeszwê, sen o zgubieniu podeszwy.

przykre po³o¿enie

zobacz tak¿e znaczenia: buty