Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Paula, Marek

Znaczenie snu: Z³oto, sen o z³ocie.

nieszczê¶cie spadnie na Ciebie jak grom z jasnego nieba

mieæ z³oto - powodzenie u ludzi
dla kobiety otrzymaæ z³oto w podarunku - bogaty, ale g³upi m±¿
znale¼æ z³oto - spadek
kopaæ z³oto - szczê¶cie przyjdzie niespodziewanie
rozdawaæ z³oto - zaproszenie
zgubiæ z³oto - oszukaj± ciê

zobacz tak¿e znaczenia: p³aciæ z³otem, kuæ z³oto, kra¶æ z³oto, nosiæ z³oto, z³oty pier¶cionek