Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Gra wstêpna, sen o grze wstêpnej.

czeka Ciê s³abo rozwiniête ¿ycie towarzyskie

zobacz tak¿e: seks, gra, ca³owaæ siê