Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Kabriolet, sen o kabriolecie.

jechaæ nim - pope³nisz wykroczenie
kierowaæ - wystrzegaj siê ¿±dzy panowania
wsiadaæ - rado¶æ i szczê¶cie