Sennik - Znaczenie snów

Imieniny dzi¶ obchodz±: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Kabriolety, sen o kabrioletach.

jechaæ nim - pope³nisz wykroczenie
kierowaæ - wystrzegaj siê ¿±dzy panowania
wsiadaæ - rado¶æ i szczê¶cie

zobacz takÂże: kabriolet