Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Ka³, sen o kale.

je¶li nañ spojrzysz - wró¿y Ci on pieni±dze