Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Obcinaæ w³osy, sen o obcinaniu w³osów.

zmartwienie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê