Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Wk³adaæ buty, sen o wk³adaniu butów.

wolisz byæ poza domem

zobacz tak¿e znaczenia: buty