Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: W³osy na rêkach, sen o w³osach na rêkach.

niepowodzenie

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, blond w³osy, czarne w³osy, siwe w³osy, w³osy w zupie