Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: W³osy w zupie, sen o w³osach w zupie.

niesnaski

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, myæ w³osy