Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Bazyli, Eliza, Justyna

Znaczenie snu: Zgubiæ podeszwê, sen o zgubieniu podeszwy.

przykre po³o¿enie

zobacz tak¿e znaczenia: buty