Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Waldemar, Damazy

Znaczenie snu: Byæ w ci±¿y, sen o byciu w ci±¿y.

dobre wiadomo¶ci

zobacz tak¿e: poroniæ