Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Julia, Wiesawa, Helena

Znaczenie snu: Czarny koñ, sen o czarnym koniu.

k³opoty

zobacz tak¿e znaczenia: koñ, koñ na biegunach