Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Dostaæ pieni±dze, sen o otrzymaniu pieniêdzy.

wydatki

zobacz tak¿e znaczenia: pieni±dze