Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Leon, Ludmia, Eustachy

Znaczenie snu: Farbowaæ w³osy, sen o farbowaniu w³osów.

ob³uda

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê