Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Myæ w³osy, sen o myciu w³osów.

niepokój

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê