Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Elbieta, Malwina, Teodor

Znaczenie snu: Myæ w³osy, sen o myciu w³osów.

niepokój

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê