Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Myæ zêby, sen o myciu zêbów.

trudzisz siê za innych

zobacz tak¿e znaczenia: szczoteczka do zêbów