Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Adolf, Leon, Tymon

Znaczenie snu: Szczoteczka do zêbów, sen o szczoteczce do zêbów.

ma³e rodzinne konflikty

zobacz tak¿e znaczenia: zêby, myæ zêby