Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Paulina, Wanda, Tytus

Znaczenie snu: Paliæ w³osy, sen o paleniu w³osów.

zdrada

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê