Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Agnieszka, Inez, Jarosaw

Znaczenie snu: Po¿ar domu, sen o pozarze domu.

powiêkszenie siê Twojego maj±tku

zobacz tak¿e znaczenia: po¿ar, ogieñ