Sennik - Znaczenie snw

Imieniny dzi obchodz: Juliana, ukasza, Bogumia

Znaczenie snu: Wi±zaæ w³osy, sen o wi±zaniu w³osów.

troski

zobacz tak¿e znaczenia: w³osy, czesaæ siê